【Linux】使用scp命令上传文件至服务器-linux运维

本篇文章讲述的是在Linux系统下上传文件到服务器的操作步骤,在这里分享给大家以供学习参考。

scp是 secure copy的缩写, scp是linux系统下基于ssh登陆进行安全的远程文件拷贝命令。

上传本地文件到服务器
scp 本地路径 用户名@远程服务器ip:远程路径

下载文件

scp 用户名@远程服务器ip:远程路径 本地路径
-r 是上传下载本地目录到远程

【Linux】使用scp命令上传文件至服务器-linux运维

远程文件

【Linux】使用scp命令上传文件至服务器-linux运维

相关教程:Linux视频教程

以上就是【Linux】使用scp命令上传文件至服务器的详细内容,更多请关注其它相关文章!

未经允许不得转载:精品虚拟资源网 » 【Linux】使用scp命令上传文件至服务器-linux运维
分享到:
赞(0)

交易记录

评论抢沙发

评论前必须登录!

如需广告合作,请联系Q:3232161358,本站免登陆即可购买下载,点我获取《购买教程》