Illustrator CS6入门及平面创意设计实例进阶视频教程 – 装修设计 -淘宝资源分享

课程名称:Illustrator CS6入门及平面创意设计实例进阶视频教程课程简介:此教程为入门教程,适合新学习的朋友学习使用教程 实战,才是提高设计能力的最好方法。文件大小:2.25GB视频教程222节 含配套素材讲解语言:中文 普通话———————-课程目录——————————│ 第1章 IllustratorCS6新手入门 (1 , 1 76.49 MB, 111.36 MB │ │ │ 实例1 矢量图和位图.avi 6.57 MB│ │ │ 实例10 个性化的Illustrator CS6界面.avi 1.93 MB│ │ │ 实例11 管理画板.avi 5.03 MB│ │ │ 实例2 Illustrator CS6新增功能介绍.avi 4.06 MB│ │ │ 实例3 Illustrator CS6的工作环境.avi 6.39 MB│ │ │ 实例4 新建和打开文件.avi 5.73 MB│ │ │ 实例5 设置图像显示效果.avi 7.14 MB│ │ │ 实例6 图像的显示比例.avi 8.81 MB│ │ │ 实例7 保存文件.avi 7.48 MB│ │ │ 实例8 置入和导出文件.avi 7.62 MB│ │ │ 实例9 标尺、网格和参考线.avi 15.74 MB│ │ 第1章 配套素材 , 15 files, 34.88 MB, 34.88 MB │ │   优酸乳包装.jpg 199.34 KB│ │   梦幻.ai 8.28 MB│ │   描摹文件.jpg 203.13 KB│ │   实例10.ai 161.12 KB│ │   实例11.ai 2.04 MB│ │   实例3.ai 528.76 KB│ │   实例5.ai 3.00 MB│ │   实例6.ai 536.99 KB│ │   实例7.ai 12.19 MB│ │   实例7B.ai 1.22 MB│ │   实例9.ai 3.14 MB│ │   矢量图.ai 1.31 MB│ │   图案.ai 777.95 KB│ │   位图.jpg 312.38 KB│ │   新增功能.ai 1.05 MB│ 第2章 基本绘图工具的使用 (1 , 26 files, 164.43 MB, 438.98 MB │ │ │ 实例36 矩形工具.avi 5.64 MB│ │ │ 实例37 便利贴.avi 3.83 MB│ │ │ 实例38 圆角矩形.avi 3.53 MB│ │ │ 实例39 椭圆工具.avi 4.97 MB│ │ │ 实例40 多边形工具.avi 2.56 MB│ │ │ 实例41 星形工具.avi 2.40 MB│ │ │ 实例42 光晕工具.avi 4.99 MB│ │ │ 实例43 衣柜.avi 3.01 MB│ │ │ 实例44 禁止吸烟标志.avi 4.94 MB│ │ │ 实例45 直尺.avi 3.83 MB│ │ │ 实例46 手绘插画.avi 14.54 MB│ │ │ 实例47 圣诞树.avi 13.62 MB│ │ │ 实例48 圆形相框.avi 26.80 MB│ │ │ 实例49 矩形背景.avi 3.11 MB│ │ │ 实例50 综合背景.avi 4.03 MB│ │ │ 实例51 电源开关.avi 3.24 MB│ │ │ 实例52 温度计.avi 2.54 MB│ │ │ 实例53可爱卡通背景.avi 9.15 MB│ │ │ 实例54 麻将.avi 3.61 MB│ │ │ 实例55 壁纸效果.avi 5.56 MB│ │ │ 实例56 电视标板.avi 5.04 MB│ │ │ 实例57 树形剪影.avi 5.22 MB│ │ │ 实例58 电视机.avi 3.51 MB│ │ │ 实例59 iPhone 4S.avi 14.47 MB│ │ │ 实例60卡通玩具汽车.avi 5.71 MB│ │ │ 实例61 伞.avi 4.58 MB│ │ 第2章 配套素材 , 14 files, 274.55 MB, 274.55 MB │ │   实例36.ai 2.36 MB│ │   实例37.ai 1.04 MB│ │   实例39.ai 15.89 MB│ │   实例40.ai 1.43 MB│ │   实例41.ai 1.59 MB│ │   实例42.ai 4.85 MB│ │   实例44.ai 1.18 MB│ │   实例46.ai 1.65 MB│ │   实例47.ai 1.73 MB│ │   实例48.ai 236.15 MB│ │   实例53.ai 1.54 MB│ │   实例57.ai 1.67 MB│ │   实例58.ai 1.05 MB│ │   实例59.ai 2.43 MB│ 第3章 填充和描边对象 (1 , 4 239.90 MB, 333.61 MB │ │ │ 实例100 水杯.avi 2.10 MB│ │ │ 实例101 超市货架.avi 3.37 MB│ │ │ 实例102 蜂蜜罐子.avi 2.74 MB│ │ │ 实例62 认识颜色模式.avi 7.39 MB│ │ │ 实例63 单色填充.avi 13.53 MB│ │ │ 实例64 渐变填充.avi 7.40 MB│ │ │ 实例65 卡通烟与烟灰缸.avi 4.79 MB│ │ │ 实例66 图案填充.avi 12.09 MB│ │ │ 实例67 渐变网格填充.avi 3.61 MB│ │ │ 实例68 描边设置.avi 1.48 MB│ │ │ 实例69 加油器.avi 4.20 MB│ │ │ 实例70 圣诞贺卡.avi 8.30 MB│ │ │ 实例71 餐具.avi 4.87 MB│ │ │ 实例72 超市海报.avi 3.14 MB│ │ │ 实例73 卡通蛋.avi 3.51 MB│ │ │ 实例74 海边风光.avi 3.90 MB│ │ │ 实例75 公路指示牌.avi 6.14 MB│ │ │ 实例76 荷花.avi 7.08 MB│ │ │ 实例77 水滴.avi 5.64 MB│ │ │ 实例78千纸鹤.avi 2.55 MB│ │ │ 实例79 葡萄.avi 9.95 MB│ │ │ 实例80 甜橙.avi 2.95 MB│ │ │ 实例81 牵牛花.avi 8.76 MB│ │ │ 实例82 柠檬.avi 4.80 MB│ │ │ 实例83 沙发.avi 8.32 MB│ │ │ 实例84 坐椅.avi 3.56 MB│ │ │ 实例85 巧克力和樱桃.avi 5.67 MB│ │ │ 实例86 礼品包装盒.avi 6.02 MB│ │ │ 实例87 钳子.avi 2.53 MB│ │ │ 实例88 盆花.avi 11.71 MB│ │ │ 实例89 钱包.avi 3.06 MB│ │ │ 实例90 啤酒和酒杯.avi 1.89 MB│ │ │ 实例91 木门.avi 7.29 MB│ │ │ 实例92 彩色氢气球.avi 3.11 MB│ │ │ 实例93 旅行箱.avi 4.19 MB│ │ │ 实例94 漏斗.avi 9.61 MB│ │ │ 实例95 椰树.avi 16.48 MB│ │ │ 实例96 鞋盒.avi 4.63 MB│ │ │ 实例97 纸箱.avi 3.53 MB│ │ │ 实例98 苹果.avi 7.58 MB│ │ │ 实例99 打印机.avi 6.43 MB│ │ 第3章 配套素材 , 4 , 93.70 MB, 93.70 MB │ │   实例100.ai 1.04 MB│ │   实例101.ai 2.06 MB│ │   实例102.ai 1.88 MB│ │   实例62.ai 3.08 MB│ │   实例62B.ai 896.49 KB│ │   实例63.ai 1.38 MB│ │   实例64.ai 3.55 MB│ │   实例65.ai 1.10 MB│ │   实例66.ai 8.68 MB│ │   实例67.ai 2.67 MB│ │   实例68.ai 146.58 KB│ │   实例69.ai 1.17 MB│ │   实例70.ai 1.84 MB│ │   实例70B.ai 1.58 MB│ │   实例71.ai 1.12 MB│ │   实例72.ai 1.18 MB│ │   实例74.ai 1.86 MB│ │   实例75.ai 1.03 MB│ │   实例76.ai 1.32 MB│ │   实例77.ai 1.03 MB│ │   实例78.ai 1.05 MB│ │   实例79.ai 1.34 MB│ │   实例80.ai 1.03 MB│ │   实例81.ai 6.13 MB│ │   实例82.ai 7.90 MB│ │   实例83.ai 7.16 MB│ │   实例84.ai 5.46 MB│ │   实例85.ai 4.03 MB│ │   实例86.ai 1.22 MB│ │   实例87.ai 1.05 MB│ │   实例88.ai 3.22 MB│ │   实例89.ai 1.37 MB│ │   实例90.ai 1.19 MB│ │   实例91.ai 765.36 KB│ │   实例92.ai 3.24 MB│ │   实例93.ai 1.36 MB│ │   实例94.ai 1.64 MB│ │   实例95.ai 1.85 MB│ │   实例96.ai 802.13 KB│ │   实例97.ai 1.12 MB│ │   实例98.ai 1.07 MB│ │   实例99.ai 1.16 MB│ 第4章 复杂图形的创建 (1 , 1 , 65.18 MB, 127.49 MB │ │ │ 实例103 直级段工具.avi 7.39 MB│ │ │ 实例104 弧形工具.avi 12.66 MB│ │ │ 实例105 螺旋线工具.avi 4.16 MB│ │ │ 实例106 矩形网格工具.avi 5.30 MB│ │ │ 实例107 极坐标网格工具.avi 10.63 MB│ │ │ 实例108 铅笔工具.avi 4.77 MB│ │ │ 实例109 平滑工具.avi 1.67 MB│ │ │ 实例110 橡皮擦工具.avi 1.06 MB│ │ │ 实例111 画笔工具.avi 3.97 MB│ │ │ 实例112 透视网格工具.avi 1.80 MB│ │ │ 实例113 色彩斑斓的墨迹.avi 2.11 MB│ │ │ 实例114 平面图.avi 9.68 MB│ │ 第4章 配套素材 , 1 62.31 MB, 62.31 MB │ │   实例103.ai 640.35 KB│ │   实例104.ai 1.89 MB│ │   实例105.ai 1.06 MB│ │   实例106.ai 1.04 MB│ │   实例107.ai 17.00 MB│ │   实例108.ai 2.43 MB│ │   实例109.ai 1.61 MB│ │   实例110.ai 2.47 MB│ │   实例111.ai 2.98 MB│ │   实例113.ai 1.89 MB│ │   实例114.ai 29.32 MB│ 第5章 图形对象的高级操作 (1 , 23 files, 108.09 MB, 201.00 MB │  │ 实例115 旋转工具.avi 8.65 MB│  │ 实例116 镜像工具.avi 16.00 MB│  │ 实例117 缩放工具.avi 11.09 MB│  │ 实例118 倾斜工具.avi 1.80 MB│  │ 实例119 自由变换工具.avi 8.69 MB│  │ 实例120 对象的扭曲变形.avi 7.75 MB│  │ 实例121 形状生成器工具.avi 3.06 MB│  │ 实例122 实时上色工具.avi 3.15 MB│  │ 实例123 指南针.avi 3.33 MB│  │ 实例124 飞行棋棋盘.avi 1.56 MB│  │ 实例125 魔方.avi 2.74 MB│  │ 实例126 文件夹.avi 823.50 KB│  │ 实例127 贺卡.avi 5.50 MB│  │ 实例128 数码相机.avi 1.36 MB│  │ 实例129 精美标签.avi 5.36 MB│  │ 实例130 水乡一色.avi 3.15 MB│  │ 实例131 小儿退热贴包装.avi 4.09 MB│  │ 实例132 螺丝和螺母.avi 1.50 MB│  │ 实例133 窗.avi 4.75 MB│  │ 实例134 枫树.avi 1.48 MB│  │ 实例135 多彩图案.avi 3.38 MB│  │ 实例136 手提袋.avi 1.95 MB│  │ 实例137 树叶背景.avi 6.94 MB│  第5章 配套素材 , 17 files, 92.91 MB, 92.91 MB │    实例115.ai 40.44 MB│    实例115B.ai 19.95 MB│    实例116.ai 2.23 MB│    实例117.ai 1.73 MB│    实例118.ai 1.14 MB│    实例119.ai 1.53 MB│    实例120.ai 1.47 MB│    实例122.ai 1.03 MB│    实例123.ai 1.18 MB│    实例127.ai 6.44 MB│    实例129.ai 5.05 MB│    实例130.ai 4.09 MB│    实例131.ai 1.18 MB│    实例133.ai 1.19 MB│    实例134.ai 1.31 MB│    实例136.ai 1.90 MB│    实例137.ai 1.04 MB下载地址:

未经允许不得转载:精品虚拟资源网 » Illustrator CS6入门及平面创意设计实例进阶视频教程 – 装修设计 -淘宝资源分享
分享到:
赞(0)

交易记录

评论抢沙发

评论前必须登录!

如需广告合作,请联系Q:3232161358,本站免登陆即可购买下载,点我获取《购买教程》